Dotacje

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe Hanna Jarczewska Pęchcin, ul. Przemysłowa 15 zakończyło realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  Priorytet I, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości pt:” Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup mobilnego przesiewacza gąsienicowego”.

Beneficjent:  Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe Hanna Jarczewska

Całkowita wartość projektu:  1.033.200,00 zł

Wartość dofinansowania:  420.000,00 zł

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na zakupie mobilnego przesiewacza gąsienicowego wyniku czego nastąpił wzrost zatrudnienia o 5 osób, w ofercie firmy znalazły się dwa nowe produkty w postaci kruszywa o frakcji  16/31,5 mm i 31,5/63 mm oraz produkt udoskonalony .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

rpo_wm_kolor_1