Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO
SPRZĘTOWO – TRANSPORTOWE
Hanna Jarczewska

SIEDZIBA:
Pęchcin, ul.Przemysłowa 15
06-400 Ciechanów

NIP: 566-115-26-08
e-mail: mech-bud@mech-bud.pl

tel.: 23 672 94 66
tel./fax: 23 672 94 67

KOPALNIA KRUSZYWA MODŁA:
0 502 27 50 20