Oferta

• Piasek płukany 0/2 mm;
• Piasek siany na sucho 0/2 mm;
• Kruszywo 2/8 mm;
• Kruszywo 8/16 mm;
• Kruszywo 2/16 mm;
• Kruszywo 16/31.5 mm
• Kruszywo 31.5/63 mm
• Mieszanka 0/31,5mm;
• Mieszanka 0/63 mm;
• Mieszanka drogowa z kruszywa łamanego;
• Kamień;
• Pospółka;
• Mieszanki kruszyw według indywidualnych dokumentacji Klientów

Kruszywo 16/31.5mm oraz 31.5/63mm otrzymuje się dzięki środkom uzyskanym z realizacji projektu pt.: “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup mobilnego przesiewacza gąsienicowego”.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i odpowiednio dobranych maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw otrzymujemy asortyment najwyższej jakości, którą potwierdzają badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzone certyfikatem wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie oraz znakiem CE.

Produkowany prze Kopalnię Kruszywa MODŁA asortyment jest zgodny z normą:
• PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”;
• PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”;

Każda dostawa zaopatrzona jest w dokument WZ, a na nasze wyroby wystawiamy deklaracje zgodności.

USŁUGI
• Transport materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi ( ciągniki siodłowe z naczepami oraz samochodami czteroosiowymi);
• Wykonywanie usług sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, koparo-ładowarki) oraz sprzętem transportowym;
• Wykonawstwo maszyn do produkcji i uszlachetniania kruszyw tj.: przenośniki taśmowe, płuczki mieczowe, odwadniacze kołowe;